[1]
Diaz, M., Langlois, R.A. and Montes Iannini, M. 2020. Bitcoin & Dignidad Humana: Del Intermediario a la Criptografía sin dejar a nadir atrás. Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science. 2, 5 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6634495.